Wij zijn Huub Kamphuis en Fred Schaufeli en onze passie en ambitie is het optimaal inzetten van (financiële) middelen bij het (her-)ontwikkelen van gezonde huisvesting. Sinds 1 oktober 2015 hebben wij onze krachten gebundeld in KAMPHUISSCHAUFELI.

Op dit moment wordt door SPRNKL achter de schermen hard gewerkt aan onze nieuwe website!

Hierdoor kunnen wij ons focussen op onze projecten zoals onder andere:

  • De nieuwbouw voor Fontys Hogeschool Tilburg,
  • De herhuisvesting van Flora Holland;
  • De nieuwbouw van Lelystad Airport;
  • De nieuwbouw van Bankrashof te Amstelveen;
  • etc.

KAMPHUISSCHAUFELI bouw- en kostenmanagement is een adviesbureau dat zich primair bezighoudt met het effectiever en efficiënter inzetten van de (financiële) middelen die worden aangewend om een project te realiseren. Vanuit de disciplines Bouwmanagement, Kostenadvies en Gezond Gebouw Consultancy leggen wij de focus op de uiteindelijke gebruikswaarde van het gebouw, de inzet van het minimum aan financiële middelen om het maximale resultaat te behalen en de route (integraal proces) die moet worden bewandeld om er te komen.

Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid en leveren een positieve bijdrage aan het proces om te komen tot duurzame en Gezonde Gebouwen. Door het geven van een beetje tegenwind stuwen wij het proces en de creativiteit van de ontwerpende partijen op tot grote hoogte, zodat een optimaal eindresultaat ontstaat. Een eindresultaat waarin de ambities van de opdrachtgever zijn vertaald en waarin het maximale uit het budget is gehaald.

Onze kracht is dat wij in elke fase van het proces snel, helder en nauwkeurig inzichtelijk kunnen maken wat de actuele stand is en wat het sturingsmechanisme is. Hierdoor kunnen wij als bouwmanager directer en efficiënter sturen op de integrale eindkwaliteit.