De bouwsector heeft een aanzienlijk aandeel in de totale CO2 uitstoot. Verduurzaming staat daarom hoog op de agenda. Circulair en biobased bouwen speelt hierin een steeds grotere rol. Deze manier van bouwen roept nog veel vragen op over onder meer het materiaalgebruik en de kostenimplicaties. KAMPHUISSCHAUFELI heeft kennis in huis om de financiële vraagstukken rondom circulair bouwen in te vullen.

 

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen betekent het bouwen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten. Bouwen op een manier die de druk op het milieu in de breedste zin, zoveel mogelijk beperkt. Dit houdt in dat er, waar mogelijk, grondstoffen gebruikt worden die de natuur kan reproduceren. Deze grondstoffen worden bovendien zodanig toegepast, dat ze makkelijk hergebruikt kunnen worden. Zo zal voor een draagconstructie bijvoorbeeld de toepassing van hout de voorkeur hebben. Is dit niet mogelijk en moet er voor staal of beton gekozen worden, dan wordt ervoor gezorgd dat deze materialen gemakkelijk te de- en te hermonteren zijn en hergebruikt kunnen worden.

 

Wij maken aanvullend onderscheid in de volgende hoofdgroepen:

  • Nieuwbouw waarbij hoofdzakelijk nieuwe materialen worden toegepast;
  • Nieuwbouw waarbij bestaande geoogste materialen worden hergebruikt;
  • Hergebruik van complete gebouwen.

 

Wilt u meer informatie?

Biobased bouwen, de heilige graal binnen het circulair bouwen

Bij biobased bouwen worden zoveel mogelijk materialen gebruikt die de natuur zelf heeft geproduceerd. Denk hierbij aan bouwmaterialen die gemaakt zijn van dierlijk materiaal of van schimmels, planten en bacteriën die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt worden. Veel biobased bouwmaterialen zijn afkomstig van reststromen van land-, tuin- en bosbouw. 

 

Een van de eerste biobased bouwprojecten in Nederland was het Biosintrum in de gemeente Ooststellingwerf. Een kennis-, en congrescentrum dat voor meer dan 80% uit biobased materialen bestaat. KAMPHUISSCHAUFELI is als kostendeskundige bij dit bouwproject betrokken geweest. 

 

Kostenefficiënt circulair en biobased bouwen

Bij ieder bouwproject is het balanceren tussen bouwkundige oplossingen en financiële mogelijkheden. Zeker bij circulair en biobased bouwen kan die balans al snel naar de verkeerde kant doorslaan. KAMPHUISSCHAUFELI heeft ruime ervaring met circulair- en biobased bouwen. Door deze ruime ervaring en het netwerk dat wij door de jaren hebben opgebouwd, kunnen we vanuit een materiaal- en kostenperspectief ondersteuning bieden. We analyseren begrotingen en doen voorstellen ter optimalisatie van het materiaalgebruik. Hiervoor beschikken we over een uitgebreide database met geschikte bouwmaterialen. Daarnaast hebben we, door strategische samenwerking met sloopbedrijven, veel kennis van het oogsten en hergebruiken van bestaande materialen. 

 

Heeft u de ambitie om circulair te gaan bouwen, dan helpen wij u graag om dit binnen uw budget mogelijk te maken. Om bijkomende kosten in een later stadium te voorkomen, is een belangrijk startpunt hierbij wel dat circulair bouwen vanaf de start van het ontwerpproces het uitgangspunt is.  

 

KAMPHUISSCHAUFELI, bouwkostenadvies bij circulair en biobased bouwen

Onze kostendeskundigen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag proactief een steentje bijdragen aan duurzame bouwprojecten. We nemen u met plezier de volledige financiële onderbouwing en budgetbewaking uit handen. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vooral even contact met ons op. We gaan graag de samenwerking met u aan!

Wilt u meer weten over dit onderwerp?