Kostenplan

“Onze manier van werken? Het onmogelijke mogelijk maken.”

In elk ontwerpproces is het essentieel inzicht in de kosten te hebben. Hiermee voorkomt u niet alleen verrassingen achteraf, het is bovenal fundamenteel voor een succesvol project.

De grote vraag moet in alle fasen van het proces daarom altijd zijn: wat gaat het kosten?

 

Begroting in de initiatieffase

Iedere fase van het ontwerpproces vereist haar eigen begroting. Het spreekt voor zich dat hoe verder u zich in het ontwerpproces bevindt en hoe meer gegevens er bekend zijn, hoe nauwkeuriger de begroting is. Naarmate het bouwproces vordert, wordt de begroting gedetailleerder.

 

In de initiatieffase is er meestal nog weinig  informatie beschikbaar over de te verwachten kosten. De informatie die er is, is meestal nog zeer globaal. In deze fase stellen wij een kostenplan op, een vertaling van het Programma va Eisen (PvE) in kosten. Hiermee heeft u al in een vroeg stadium, nog voor de eerste spade in de grond gaat, een beeld van de bouwkosten.

Wilt u meer informatie?

De basis van ons Kostenplan

Het kostenplan is een plan waarin staat hoe het gewenste gebouw kan worden gerealiseerd binnen het budget dat in het plan wordt begroot. Qua abstractieniveau onderscheidt het kostenplan zich sterk van de overige begrotingen. Daar waar de andere begrotingen worden gebaseerd op tekeningen, baseren wij het kostenplan op het Programma van Eisen (PvE). In een PvE worden de eisen en wensen opgesteld waaraan het nog te realiseren bouwwerk moet voldoen. Het kan hierbij gaan om een zeer gedetailleerd PvE, waarin reeds technische specificaties zijn opgenomen, maar in de meeste gevallen betreft het een PvE waarin slechts eisen aan de omvang van het gebouw gesteld zijn. 

 

Hoe komt het Kostenplan tot stand?

 

Op basis van het PvE, het type gebruik en de locatie, zetten wij een gebouwmodel op. Dit gebouwmodel gebruiken wij vervolgens als basis voor de elementenclusterbegroting. Hierin worden de bouwkosten, op basis van hun positie in het bouwwerk, op elementclusters en elementen gerangschikt. Door deze werkwijze kunnen we al in een heel vroeg stadium een redelijk nauwkeurige begroting opstellen, die als basis kan worden gebruikt voor de budgettering of de uitvraag naar ontwerpende partijen. Bij het kostenplan, dat conform de NEN2699 niveau 3-4 wordt opgesteld, maken we eventueel gebruik van kansberekening en onze dashboardmodellen.

 

Bij KAMPHUISSCHAUFELI is het kostenplan dus meer dan alleen een begroting op basis van een kengetal!

 

Heeft u interesse of wilt u graag meer over ons en onze diensten weten? Kom dan eens kennismaken! Wij vertellen u graag waar wij in uitblinken en wat we voor u kunnen betekenen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?