MAN02 ANALYSE

Duurzame ontwerpkeuzes voor BREEAM certificering

Bij KSBKM zijn wij gespecialiseerd in het berekenen van levenscycluskosten (LCC), bijvoorbeeld in het kader van een MAN02 analyse voor BREEAM-certificering van gebouwen. Onze expertise omvat een grondige evaluatie van de financiële aspecten gedurende de hele levensduur van een gebouw; vanaf de ontwerpfase tot en met het einde van de levenscyclus. We beoordelen niet alleen de initiële investeringskosten, maar brengen ook de langetermijnkosten, waaronder operationele, onderhouds- en vervangingskosten, in kaart. Met onze ervaring en deskundigheid kunnen wij uw ontwerpbeslissingen optimaliseren om zowel duurzaamheid als financiële haalbaarheid te waarborgen.

 

BREEAM in het kort

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM is een toonaangevende duurzaamheidscertificering voor gebouwen, waarbij een ontwerp gescoord wordt aan de hand van in de BREEAM vastgestelde criteria. Afhankelijk van het aantal behaalde punten krijgt het ontwerp en vervolgens het gebouw een certificaat. Een volledige uitleg van deze certificering vindt u op de website van BREEAM.

 

Wat is MAN02?

Een belangrijke evaluatie die wordt uitgevoerd in het kader van de BREEAM-certificering is MAN02. MAN02 verwijst naar een specifieke credit binnen het BREEAM-systeem, waarbij wordt gekeken naar de manier waarop ontwerpkeuzes rekening houden met de levenscycluskosten (LCC) van een gebouw. Het doel van een MAN02 analyse is om te bepalen in hoeverre een ontwerp rekening houdt met de financiële aspecten op lange termijn, zoals investeringskosten, operationele kosten, onderhoudskosten en eventuele toekomstige kosten.

Wilt u meer informatie?

LCC toetsmomenten

Een MAN02 analyse wordt uitgevoerd om te waarborgen dat ontwerpkeuzes economisch verantwoord zijn op lange termijn. Hiervoor identificeren wij in het ontwerpproces verschillende toetsmomenten, waarop beslissingen worden genomen die van invloed zijn op de levenscycluskosten. Het gaat hierbij om strategische keuzes in de beginfase van het ontwerp, evenals beslissingen op systeemniveau in latere stadia.

 

Gevoeligheidsanalyse

Bij het doorrekenen van de LCC voor de MAN02 maken we ook een gevoeligheidsanalyse. We onderzoeken dan hoe veranderingen in bijvoorbeeld inflatie of rente de levenscycluskosten kunnen beïnvloeden. Hoewel de LCC-analyses belangrijke inzichten bieden in de financiële aspecten over de levensduur van een gebouw, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat de optie met de laagste kosten op lange termijn ook de meest duurzame is. Met andere woorden, het ontwerpteam kan de LCC-resultaten gebruiken als leidraad, maar moet ook andere duurzaamheidsdoelstellingen en -criteria in acht nemen om een gebalanceerd en optimaal ontwerp te realiseren.

 

LLC expertise, van renovaties tot nieuwbouw

Met trots delen we onze uitgebreide ervaring met het sturen op of met LCC, zowel op gebouw- als materiaalniveau en specifiek voor MAN02. Enkele projecten waarbij we succesvol onze LCC-kennis hebben toegepast zijn:

 

  • Uitbreiding Kröller Müller Museum
  • Renovatie kantoorgebouw Coolsingel
  • Nieuwbouw gemeentehuis Krimpenerwaard
  • Nieuwbouw school Amstelveen

 

Bespaar kosten, vergroot duurzaamheid met onze LCC-oplossingen

Met onze bewezen staat van dienst in het toepassen van LCC voor MAN02, kunnen wij uw ontwerpteam ondersteunen bij het maken van duurzame en kosteneffectieve keuzes die leiden tot een succesvolle BREEAM-certificering. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij uw project kunnen versterken met onze expertise in LCC-analyse.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?