Met ons werken 

Wij vinden dat onze dienstverlening moet aansluiten bij de opdrachtgever en /of het project.
Wij hebben daarom meerdere mogelijkheden om ons in dienst te nemen:
  • Regiebasis; bij regieopdrachten betaald u ons per uur op basis van nacalculatie;
  • Vaste prijs; bij een opdracht voor een vaste prijs spreken wij van te voren een prijs af voor onze werkzaamheden. Dit is wat u betaald, niet meer en niet minder;
  • Abonnement; de ultieme manier van samenwerken. Wij werken als verlengstuk van u voor een vast bedrag per maand;
  • Detachering; u huurt ons in voor een vast aantal dagen per week voor een langere periode en wij acteren als een medewerker van u;
Dit heeft er toe geleid dat wij in deze periode aan een groot aantal projecten hebben gewerkt met een totale investeringsomvang van meer dan 750 miljoen euro. Wij zijn maatschappelijk betrokken en kennis delen zit in ons bloed, daarom hebben wij diverse bestuursfuncties vervult (onder andere bij de Nederlandse Vereniging voor Kostendeskundigen (NVBK)) en geven wij (gast-) colleges aan hoge scholen. In 2015 hebben wij KAMPHUISSCHAUFELI opgestart om enerzijds nog meer invulling te kunnen geven aan onze eigen visie en ambitie en anderzijds onze opdrachtgevers nog beter en passender van dienst te kunnen zijn.


Onze passie en ambitie is het optimaal inzetten van (financiële) middelen bij het (her-) ontwikkelen van gezonde huisvesting. Huisvesting die een positieve bijdrage levert aan het presteren van iedereen die een relatie heeft met deze huisvesting. Of dit nu de gebruiker, de bezoeker, de eigenaar of de bouwer is. Wij kijken verder dan alleen de investeringskosten of de TCO, wij kijken ook naar de milieukosten en de gebruikswaarde! Dit is een essentiële stap naar gezonde en duurzame gebouwen, die langdurig hun waarde behouden. Of het nu gaat om nieuw te bouwen huisvesting of bestaande huisvesting, het proces moet zo ingericht worden dat vanaf de start integraal gestuurd wordt op de ambities en het gebruiksprofiel in relatie tot het beschikbare budget.


Wij zijn pas tevreden als alle middelen optimaal worden ingezet, zodat de verspilling minimaal is en kwalitatief hoogst haalbare gebouw wordt gerealiseerd. Wij vinden dat dit bij elk project het streven moet zijn. Wij streven er daarom naar de aanpak bereikbaar te maken zodat de impact op de vastgoedmarkt maximaal is. Dit doen we enerzijds door altijd samen met de opdrachtgever te kijken naar een passende inzet van onze diensten en anderzijds door onze verantwoordelijkheid (innovatie/ kennisontwikkel hoe noem je het ook alweer) te nemen bij bijzondere of nieuwe ontwikkelingen.

KAMPHUISSCHAUFELI
Demmersweg 34
7556 BN Hengelo
T 06 53 77 96 91
T 06 20 61 58 70
info@ksbkm.nl