Diensten

Compleet Bouwkostenmanagement


Proactief Financieel Ontwerpen
Proactief Financieel Ontwerpen (PFO) is de manier van werken die we het liefst na streven. PFO is een vorm van compleet bouwkostenadvies waarbij wij integraal deel uit maken van het ontwerpteam en waarbij wij de ontwerpers helpen het maximale uit het budget te halen. Bij PFO toetsen wij het ontwerp voortdurend aan het budget. Deze werkwijze heeft als grote voordelen dat het tijdbesparend is, een hogere eindkwaliteit oplevert en maximale grip geeft op het budget.

Traditioneel bouwkostenadvies
Bij traditioneel bouwkostenadvies maken wij aan het einde van alle ontwerpfases een begroting om het ontwerp te toetsen aan het budget. Naast deze begrotingen kunnen wij gedurende het ontwerpproces desgevraagd aanvullend aanschuiven bij een ontwerpteamvergadering en kunnen wij financiële adviezen geven over te maken keuzes (materiaal, vorm, TCO).

Overige

Second Opinion
Wij kunnen een second opinion geven op alle producten die wij zelf ook leveren. Bij een Second Opinion kijken wij vanuit onze deskundigheid en ervaring naar het te beoordelen product en naar de stukken die gebuikt zijn om het product te realiseren. Wij kunnen hierbij onder andere kijken naar marktconformiteit, compleetheid, consistentie etc.

Deskundigenbericht
Een deskundig bericht is een ver gaande second opinion die gebruikt wordt als er een juridisch geschil is tussen twee of meerdere partijen. Bij een deskundigenbericht wordt niet zo zeer een product beoordeeld maar wordt door de deskundige een visie gegeven op de inhoud van een geschil.

Dashboardmodellen
KAMPHUISSCHAUFELI
Demmersweg 34
7556 BN Hengelo
T 06 53 77 96 91
T 06 20 61 58 70
info@ksbkm.nl