HERHUISVESTING AB GEBOUW

 

KOSTENADVIES
De Vrije Universiteit is, binnen de Campus Ontwikkeling, voornemens om het WN gebouw te slopen met uitzondering van de AB vleugel. De AB vleugel zal worden geherhuisvest zodat dit gebouw de komende 10-15 jaar als zelfstandig gebouw dienst kan doen. In het gebouw zullen onder andere onderwijsruimten, practicumzalen, labratoria, studentenplekken en kantoren worden gehuisvest.

 

Diensten
KAMPHUISSCHAUFELI is aan de voorzijde aangetrokken om op basis van het programma van eisen inzichtelijk te maken wat de hoogte van het budget moet zijn en welke wisselwerking er binnen de projectdelen is. Zodra het ontwerpteam start zal KAMPHUISSCHAUFELI met proactief kostenmanagement gaan sturen op bouwkosten.

 

Producten
Fase begrotingen