HERHUISVESTING HOOFDGEBOUW VU-A

 

KOSTENADVIES
Bij de herhuisvesting is het hele gebouw heringericht en geüpgraded zodat het weer voldoet aan de huidige wensen en eisen. Wij hebben het programmateam ondersteund bij het vaststellen van het budget en de budgetbewaking voor de herinrichting van het hoofdgebouw van circa 92.000 m2 BVO. Voor het vaststellen van het budget hebben we een afwegingenmodel gemaakt waarin alle te maken keuzes financieel zijn gemaakt. Hierdoor is de besluitvorming aanzienlijk ingekort.

 

Diensten
Proactief kostenmanagement, dashboardmodellen

 

Producten
Fase begrotingen