Nieuwbouw Schreuder College Rotterdam

 

KOSTENADVIES
Namens Atelier Pro zijn wij als kostendeskundige betrokken bij de nieuwbouw van het Schreuder College in Rotterdam. Het Schreuder College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs; leerlingen van 12 tot 18 jaar met leer- en gedragsvragen krijgen op VMBO-TL en HAVO-niveau onderwijs.

De nieuwbouw sluit beter aan op de wensen van het speciaal onderwijs en heeft meer lokalen en een zelfstandig te gebruiken gymzaal.

De beelden zijn renders die ten behoeve van het ontwerp door Atelier Pro zijn opgesteld.

 

Diensten
KAMPHUISSCHAUFELI iheeft voor dit project bij de afsluiting van de fase een fase eind begroting opgesteld voor de VO, DO en TO fase. Daarnaast heeft KAMPHUISSCHAUFELI het ontwerpteam geadviseerd over kosten en kwaliteit.

 

Producten
Fase begrotingen

Kostenadvies