BOUWKOSTENDESKUNDIGEN DIE STUREN OP AMBITIE

 

KSBKM staat voor vakmanschap. Vakmanschap die ons als kostendeskundige, bouwkostenadviseur en bouwkostenmanager in staat stelt om in een snel veranderende wereld opdrachtgevers van goed, gedegen en onderbouwd advies te kunnen voorzien. Het vakmanschap is bij KSBKM geborgd in twee belangrijke pijlers:


 1. De kunde om de meest complexe vraagstukken te kunnen doorzien en de conjunctuur te kunnen vertalen, zodat we het goede prijsniveau kunnen vaststellen.
 2. De kennis van bouwprocessen, bouwmethodes, materialen etc. zodat we een ontwerp op waarde kunnen schatten en advies kunnen geven over de werkwijze en de toe te passen materialen.

 

Wij zijn actief van initiatief tot demontage. Wij hebben kennis en kunde om te adviseren gedurende alle tussenliggende fases. Of het nu gaat om een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe ontwikkeling, een directiebegroting op basis van een bestek, een advies over de mogelijkheid en kosten van het gebruik van biobased materialen of het berekenen van de recycling potentie. Wij hebben voor al deze adviezen de gewenste kennis en kunde in huis. Wij werken hieraan vanuit onze eigen database, met onze eigen ontwikkelde modellen en werkwijze en passen deze aan, aan de verandering van de markt en de wensen van de klant. 

 

Wij adviseren architecten, ingenieur- en adviesbureaus, (semi-)overheden, ontwikkelaars, onderwijsinstellingen, eindgebruikers etc. over bijvoorbeeld het benodigde budget of over het optimaliseren van hun ambities binnen het budget. Door onze jarenlange ervaring en ons brede scala aan opdrachtgevers hebben we expertise op onder andere de volgende vlakken:

 

 • Duurzaam bouwen
 • Bio-based bouwen
 • Bouwen met hout
 • Traditionele bouwen
 • Woningbouw
 • Kantoren
 • Bedrijfsgebouwen
 • Laboratoria
 • Zorg
 • Onderwijs
 • Overheidsgebouwen
 • Vliegvelden
 • Nieuwbouw
 • Herontwikkeling
 • Monumentaal vastgoed
 • Inspecties

 

Ons advies is maatwerk. Wij stemmen onze diensten graag naadloos af op, aan de vraag en het budget van de opdrachtgever. Het liefst zijn we proactief onderdeel van het ontwerpteam zodat we enerzijds kunnen helpen het maximale uit het budget te halen en anderzijds de ontwerpers kunnen helpen hun tijd zo efficiënt mogelijk te besteden. Zo kunnen we enerzijds de faalkosten verlagen en anderzijds financieel ruimte maken voor betere, gezondere en duurzamere gebouwen.

 

KAMPHUISSCHAUFELI bestaat sinds 2015 en is ontstaan nadat Huub Kamphuis en Fred Schaufeli hebben besloten om samen een bouwkostenadviesbureau op te richten. Een bureau die goed advies bereikbaar wil maken en die opdrachtgevers helpt hun ambities waar te maken

adviseren architecten, ingenieur- en adviesbureaus, (semi-)overheden, ontwikkelaars, onderwijsinstellingen, eindgebruikers etc. over bijvoorbeeld het benodigde budget of over het optimaliseren van hun ambities binnen het budget. Door onze jarenlange ervaring en ons brede scala aan opdrachtgevers hebben we expertise op onder andere de volgende vlakken:

 

Ons advies is maatwerk. Wij stemmen onze diensten graag naadloos af op, aan de vraag en het budget van de opdrachtgever. Het liefst zijn we proactief onderdeel van het ontwerpteam zodat we enerzijds kunnen helpen het maximale uit het budget te halen en anderzijds de ontwerpers kunnen helpen hun tijd zo efficiënt mogelijk te besteden. Zo kunnen we enerzijds de faalkosten verlagen en anderzijds financieel ruimte maken voor betere, gezondere en duurzamere gebouwen. 

 

KAMPHUISSCHAUFELI bestaat sinds 2015 en is ontstaan nadat Huub Kamphuis en Fred Schaufeli hebben besloten om samen een bouwkostenadviesbureau op te richten. Een bureau die goed advies bereikbaar wil maken en die opdrachtgevers helpt hun ambities waar te maken.

 

 

 

WERKWIJZE

 

Wij werken graag anders omdat anders vaak beter is.

 

KANSBEREKENING: direct inzicht in de haalbaarheid en overschrijdingskans

DASHBOARDS: begrijpelijker dan reeksen met getallen

PROACTIEF (PFO): constante sturing en geen teleurstelling aan het einde van de fase

 

 

Wij werken bijvoorbeeld met kansberekening om een goede analyse te maken van het ontwerp in relatie tot het budget. Deze analyse geeft namelijk nuttige informatie over het sturingsmechanisme en het overschrijdingsrisico en voorkomt dat projecten bij voorbaat stuk gerekend worden. Wij presenteren de afwegingskeuzes graag in dashboards omdat dashboards makkelijker te begrijpen zijn dan reeksen met getallen. Als het aan ons ligt zijn wij het financiële geweten van het project dat de ontwerpers helpt het maximale uit het budget te halen in plaats van de controller die ingrijpt als het te laat is. Deze afwijkende werkwijze leidt tot een integraal en dynamisch ontwerpproces met een hogere eindkwaliteit, kortere doorlooptijd en lagere faalkosten.

 

 

Wij bieden maatwerk oplossingen en diensten die per project, opdrachtgever, situatie of budget in overleg worden opgesteld. Of dit nu gaat om een enkele begroting of de bouwkostenadvisering voor een compleet proces, wij stemmen onze werkzaamheden af op de wens en het budget van de klant. Hierdoor maken wij goed kostenadvies voor iedereen bereikbaar. Onze producten en diensten zijn conform de geldende normen, certificeringen en eisen zoals de NEN 2699, de NEN 2580, BREEAM en het bouwbesluit. Maatwerk oplossingen kunnen echter niet gemaakt worden zonder goede standaarden. Wij hebben daarom de volgende standaard producten en diensten gedefinieerd die de basis zijn voor ons maatwerkadvies: