STUREN OP AMBITIES

 

KAMPHUISSCHAUFELI BouwKostenManagement is een adviesbureau dat zich primair bezighoudt met het effectiever en efficiënter inzetten van de (financiële) middelen die worden aangewend om een project te realiseren.  Vanuit de disciplines Kostenadvies en Gezond Gebouw Consultancy leggen wij de focus op de uiteindelijke gebruikswaarde van het gebouw, de inzet van het minimum aan financiële middelen om het maximale resultaat te behalen en de route (integraal proces) die moet worden bewandeld om er te komen.

 

 

Wij houden ons op het raakvlak van proces en ontwerp bezig met het effectiever en efficiënter inzetten van de (financiële) middelen die worden aangewend om een project te realiseren. Als integraal kostenadviseur en -manager leggen wij de focus op de uiteindelijke gebruikswaarde van het gebouw, de inzet van het minimum aan financiële middelen om het maximale resultaat te behalen en de route (integraal proces) die moet worden bewandeld om er te komen. Wij kijken hierbij niet alleen naar de kosten om het gebouw te realiseren maar ook naar de gebruikskosten en de relatie met de arbeidsproductiviteit.

 

 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en leveren een positieve bijdrage aan het proces om te komen tot duurzame en Gezonde Gebouwen. Door het geven van een beetje tegenwind stuwen wij het proces en de creativiteit van de ontwerpende partijen op tot grote hoogte, zodat een optimaal eindresultaat ontstaat. Een eindresultaat waarin de ambities van de opdrachtgever zijn vertaald en waarin het maximale uit het budget is gehaald.

 

 

Onze kracht is dat wij in elke fase van het proces snel, helder en nauwkeurig inzichtelijk kunnen maken wat de actuele stand is en wat het sturingsmechanisme is. Hierdoor kunnen wij directer en efficiënter sturen op de integrale eindkwaliteit. Daarnaast hebben wij een natuurlijke nieuwsgierigheid naar nieuwe materialen en processen en bewandelen we graag niet eerder gebaande paden. 

WERKWIJZE

 

Wij werken graag anders omdat anders vaak beter is.

 

KANSBEREKENING: direct inzicht in de haalbaarheid en overschrijdingskans

DASHBOARDS: begrijpelijker dan reeksen met getallen

PROACTIEF (PFO): constante sturing en geen teleurstelling aan het einde van de fase

 

 

Wij werken bijvoorbeeld met kansberekening om een goede analyse te maken van het ontwerp in relatie tot het budget. Deze analyse geeft namelijk nuttige informatie over het sturingsmechanisme en het overschrijdingsrisico en voorkomt dat projecten bij voorbaat stuk gerekend worden. Wij presenteren de afwegingskeuzes graag in dashboards omdat dashboards makkelijker te begrijpen zijn dan reeksen met getallen. Als het aan ons ligt zijn wij het financiële geweten van het project dat de ontwerpers helpt het maximale uit het budget te halen in plaats van de controller die ingrijpt als het te laat is. Deze afwijkende werkwijze leidt tot een integraal en dynamisch ontwerpproces met een hogere eindkwaliteit, kortere doorlooptijd en lagere faalkosten.

 

 

Wij bieden maatwerk oplossingen en diensten die per project, opdrachtgever, situatie of budget in overleg worden opgesteld. Of dit nu gaat om een enkele begroting of de bouwkostenadvisering voor een compleet proces, wij stemmen onze werkzaamheden af op de wens en het budget van de klant. Hierdoor maken wij goed kostenadvies voor iedereen bereikbaar. Onze producten en diensten zijn conform de geldende normen, certificeringen en eisen zoals de NEN 2699, de NEN 2580, BREEAM en het bouwbesluit. Maatwerk oplossingen kunnen echter niet gemaakt worden zonder goede standaarden. Wij hebben daarom de volgende standaard producten en diensten gedefinieerd die de basis zijn voor ons maatwerkadvies: